Adler Terapisi Konusunda Merak Edilenler İçin Bir Rehber

Adler terapisi, Sigmund Freud’un bir zamanlar meslektaşı olan Alfred Adler’in teorilerine dayanan kısa vadeli, hedef odaklı ve pozitif bir psikodinamik terapidir. Adler, araştırmasının çoğunu, kişinin topluluğu ve genel olarak toplum bağlamında üstünlük, cesaretsizlik ve aidiyet duygusuna karşı aşağılık duygularına odakladı. Adler’e göre, aşağılık duygusu nevrotik davranışlarla sonuçlanabilir, ancak doğru ortamda daha büyük başarı için çabalamak için bir motivasyon olarak da kullanılabilir. Adler terapisi, tüm insanların birbirine bağlılığını anlayıp kabul ederken bireysel kişiliğin gelişimine odaklanır.

Hangi Zamanlarda Kullanılır?

Adler tedavisi, her türlü psikolojik bozukluğun veya akıl hastalığının tedavisinde başarıyla uygulanabilen kanıta dayalı bir yaklaşımdır. Adler terapisi, ilgili bireylerin ihtiyaçlarına en uygun olduğu için oyun terapisi, sanat terapisi ve kültürel açıdan duyarlı danışmanlık gibi diğer terapötik yaklaşımlarla birlikte kullanılabilir. Adler yaklaşımı çocuklar, ergenler, yetişkinler, bireyler, çiftler, aileler veya diğer gruplarla kullanılabilir.

Ne Bekleyebilirsiniz?

Adlerian terapi dört aşamada ilerler:

  • Terapistinizle işbirlikçi bir ilişki oluşturma
  • Doğum sırasına ve erken çocukluk anılarına vurgu yaparak kişisel geçmişinizin değerlendirilmesi
  • Terapistin durumunuzu farklı bir perspektiften görmenize yardımcı olduğu içgörü
  • Terapistin yeni geliştirilen içgörüleri pekiştirmek ve belki de kendiniz ve yetenekleriniz hakkında daha da fazla şey öğrenmek için terapi dışında atabileceğiniz aktif adımlar önerdiği yeniden yönlendirme

Genel olarak odak nokta, başarıyı engelleyen tutumları, inançları ve yaşam tarzı seçimlerini yeniden şekillendirmek ve böylece istediğiniz hedeflere ulaşmada daha etkili olmanızdır.

Nasıldır?

Adler terapisinin temel ilkelerinden biri, bireysel davranışın, danışanın topluluğuyla ve genel olarak toplumla “uyum sağlama” duygusu bağlamında araştırılması gerektiğidir. Bazı durumlarda bu, doğum sırasına ve kişinin aile içindeki rolünün, kişiliğinin ve gelecekteki ilişkilerinin gelişimini nasıl etkilediğine kadar uzanır. Adler terapistleri genellikle okullarda, kliniklerde, şirketlerde ve diğer topluluk ortamlarında çalışarak aidiyet duygusu ve herkese saygı sağlayan öğrenme ortamları oluşturmaya yardımcı olur. Bu terapistler, özellikle olumlu, geleceğe yönelik danışmanlık ve cesaretlendirmeye en çok ihtiyaç duyan kişilerle çalışır.

Terapistte Nelere Dikkat Edilmeli?

Adler terapisti, yüksek lisans veya doktora derecesine ve Adler yaklaşımında uzmanlık eğitimi veya deneyimine sahip sertifikalı bir psikoterapisttir.Bir terapistin aradığınız kimlik bilgilerine ve deneyime sahip olduğu belirlendikten sonra, o kişiyle rahat bir şekilde çalıştığınızdan emin olmanız önemlidir. Doktorlar, hemşireler, öğretmenler ve danışmanlar gibi diğer profesyonellerin de çalışmalarına Adler ilkelerini dahil edebileceğini unutmayın.

Referanslar

Adlerian Theory. American Psychological Association

YAYINLANMA TARİHİ

23 Temmuz 2021