Eklektik ( Bütüncül ) Terapi Konusunda Merak Edilenler İçin Bir Rehber

Eklektik terapi, soruna, tedavi hedeflerine ve kişinin beklentilerine ve motivasyonuna bağlı olarak her bir danışanın benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlayan açık, bütünleştirici bir psikoterapi şeklidir. Eklektik bir terapist, çeşitli disiplinlerden yararlanır ve danışana yardımcı olmak için terapötik araçların en iyi kombinasyonunu belirlemek için bir dizi kanıtlanmış yöntem kullanabilir. Gerçekte, eklektik bir terapist, belirli bir sorunu tedavi etmek için en etkili olduğu gösterilen herhangi bir tedavi biçimini veya tedavi kombinasyonunu kullanarak terapötik süreci her bir birey için özelleştirir.

Hangi Zamanlarda Kullanılır?

Herhangi bir psikoterapist, eklektik terapiyi başarıyla uygulayabilir. Terapist, belirli sorunlara yardımcı olduğu kanıtlanmış farklı terapi türlerinde kullanılan kanıta dayalı tekniklere aşina olmalıdır. Terapistin bilgi ve eğitiminin yanı sıra bilimsel kanıtlar, herhangi bir terapötik tekniği kullanma kararının arkasında her zaman temel olmalıdır. Hem bireysel hem de grup terapi ortamlarında eklektik bir yaklaşım kullanılabilir.

Ne Bekleyebilirsiniz?

Eklektik terapi ilk başta yapılandırılmamış görünebilir. Terapist ile birlikte çalışarak, tedavi daha tutarlı hale gelmeden önce farklı teknikler deneyebilirsiniz. Örneğin, bir bilişsel davranışçı terapist (BDT), duyusal terapi ilkelerini arayabilir ve fiziksel iyiliğiniz hakkında sorular sorabilir, ardından bildirdiğiniz herhangi bir fiziksel rahatsızlığa odaklanmanıza yardımcı olacak bir gevşeme terapisi önerebilir. Bu durumda amaç, omuzlarınızdaki veya boynunuzdaki gerginlik gibi fiziksel duyumlarınızın altında yatan herhangi bir duyguyu ortaya çıkarmak olabilir. Duygular tanımlandıktan sonra terapist, sorunlarınıza neden olan olumsuz düşünceleri, duyguları veya davranışları değiştirmenize yardımcı olabilecek BDT tekniklerine geri dönebilir.

Nasıldır?

Eklektik terapinin ilk savunucularından biri olan bilişsel terapist Arnold Lazarus, yöntemini tanımlamak için “çok modlu” terimini kullandı, çünkü farklı danışanlara yardım etmek için farklı “modlar” veya yaklaşımlar kullanırdı. Lazarus, en eksiksiz terapi biçiminin yedi farklı modu değerlendirdiğini öne sürdü: davranış, duygulanım, duyum, imgeleme, biliş, kişilerarası ilişkiler ve danışanın biyolojisinin dikkate alınması. Eklektik terapist, daha geleneksel olarak yapılandırılmış, daha dar ve basit bir yaklaşım yerine esnek bir yaklaşım kullanarak, terapötik süreci danışanın ihtiyaçlarına göre şekillendirir ve o kişi için hangi mod ve yöntemlerin en yararlı olacağını belirler. Terapist herkese uyan tek bir bakış açısıyla sınırlı değildir ve evrensel davranış kalıpları aramaz, bunun yerine danışandan çok özel bilgiler toplar, ardından tedavi biçimini bireye uygun hale getirir.

Terapistte Nelere Dikkat Edilmeli?

Farklı terapötik stratejiler konusunda eğitimli veya sertifikalı ve eklektik veya bütünleştirici yaklaşımı sizin için anlamlı bir şekilde açıklayabilen lisanslı bir psikoterapist veya ruh sağlığı uzmanı arayın. Eklektik terapi uygulayan ankete katılan terapistlerin çoğu, eklektik terimine bütünleştirici terimini tercih etti, bu nedenle uygulayıcılar kendilerini eklektik terapistler, bütünleştirici terapistler olarak adlandırabilirler.

Referanslar

Norcross John C. Prescriptive Eclectic Therapy. American Psychological Association. 2007
Lazarus AA. Multimodal Therapy: A Primer. Zur Institute
Norcross JC. What’s an integrationist? A study of self-identified integrative and (occasionally) eclectic psychologists. Journal of Clinical Psychology. December 2005; 61(12):1587–94.

YAYINLANMA TARİHİ

16 Temmuz 2021