Ereksiyon Bozukluğu’nu Merak Edenler İçin Bir Rehber

Erektil disfonksiyon veya iktidarsızlık olarak da bilinen erektil bozukluk (ED), cinsel ilişki veya diğer tatmin edici cinsel aktivite için yeterince sert bir ereksiyon elde edememe veya sürdürememedir. Ara sıra ereksiyon kaybetmek normal olsa da, ED’li erkeklerin kronik bir sorunu vardır. ED en az 12 milyon Amerikalı erkeği etkiler ve yaşla birlikte daha yaygın hale gelir. Genel olarak, ED yalnızca, sorun strese veya özgüven kaybına neden olursa, bir ilişkiyi etkiliyorsa veya acil tedavi gerektiren altta yatan bir sağlık durumunun bir işareti olduğu tespit edilirse bir endişe konusudur.

Semptomlar

DSM-5’e göre, aşağıdaki semptomlardan biri veya daha fazlası altı ay veya daha uzun süre devam ettiğinde Erektil Disfonksiyon teşhis edilir.

  • Cinsel aktivite sırasında ereksiyon olamama.
  • Cinsel bir eylemi bitirecek kadar uzun süre ereksiyonu sürdürememe.
  • Daha önce tecrübe edilebilen kadar sert bir ereksiyon elde edememe.

Uluslararası Erektil Fonksiyon Endeksi olarak bilinen beş bölümden oluşan bir anket, semptomları derecelendirir ve disfonksiyonun ciddiyetini belirlemeye yardımcı olur. Semptomlar durumsal olabilir, bu da yalnızca belirli durumlarda veya belirli partnerlerde ortaya çıktıkları anlamına gelir. Semptomlar ayrıca genelleştirilebilir, yani ilgili durum veya ortağa bakılmaksızın her zaman ortaya çıkarlar. Düşük benlik saygısı, güven eksikliği ve cinsel ilişki korkusu genellikle erektil disfonksiyon deneyimine eşlik eder.

Nedenleri

Sertleşme bozukluğunun fiziksel, nörolojik veya psikolojik bir nedeni olabilir. ED ile ilişkili fiziksel durumlar arasında obezite, tip-2 diyabet, metabolik sendrom, yüksek tansiyon, yüksek kan yağları, koroner arter hastalığı, erken boşalma ve testosteron hormonu eksikliği bulunur. Ameliyat, radyasyon ve prostat kanseri için yaygın olarak kullanılan hormonlar gibi tıbbi tedaviler ve bazı antidepresanlar gibi ilaçlar da tütün, alkol ve yasadışı uyuşturucuların kullanımı gibi ED’ye neden olabilir veya kötüleştirebilir. ED’ye neden olabilecek nörolojik durumlar arasında Parkinson hastalığı ve felç bulunur. ED’nin psikolojik nedenleri genellikle 40 yaşın altındaki erkeklerde ortaya çıkar ve performans kaygısı, ilişki sorunları, dini tabular, önceki cinsel istismar ve depresyon, TSSB ve genel anksiyete gibi duygudurum bozukluklarını içerir.

Tedavi

Tedavi genellikle sigarayı bırakmak (tütün kan damarlarının daralmasına neden olduğu için) gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle veya kilo kaybı, egzersiz ve kan şekeri ve kan basıncının kontrolü gibi kardiyovasküler hastalık risklerini azaltmak için adımlar atılmasıyla başlar ve bu da semptomları iyileştirebilir.

Penis içindeki bir enzimin ereksiyon kaybına neden olmasını önleyen Cialis ve Viagra gibi ilaçlar bazen reçete edilir. İlaç tedavisi başarısız olduğunda, penise kan akışını artıran harici vakum pompaları veya ereksiyona neden olan kendi kendine enjekte edilen penis ilaçları önerilebilir, ancak bunlar gelişmiş planlama ve spontanlık eksikliği nedeniyle popüler seçenekler değildir. Bu tedavilerin etkisiz olduğu veya tolere edilmediği durumlarda, penise sıvı pompalayan penis implantları veya dahili penis pompaları bir seçenek olabilir.

Bununla birlikte, ED’nin nedeni psikolojik olduğunda, cinsel ilişkilere müdahale eden herhangi bir stres, anksiyete veya depresyonun köküne inmek için genellikle psikoterapi ile tedavi başlar.

Referanslar

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition
Rew KT and Heidelbaugh JJ. Erectile Dysfunction. Family Physician. 2016;94(1):820-827.
National Institutes of Health. Urologic Diseases. Erectile dysfunction. November 2015.
Mayo Clinic. Erectile Dysfunction.June 23, 2017.

YAZAR

Hazan Şahnaoğlu

Hazan Şahnaoğlu

HAKKINDA

2014 Bilkent Üniversitesi Psikoloji lisans mezunuyum. Lisans bitirme tezimi Yrd. Doç. Dr. Hande Ilgaz ve Yrd. Doç. Dr. Jedediah Allen ile ‘Türk Çocuklarında Seçici Öğrenme: Deneklerin Doğruluğu ve Aksan Karşılaştırması’ üzerine yaptım. Araştırma görevimi yaptığım çalışma, 45 projeden 3 projenin davet edildiği çalışmalar arasına girmiş ve Bilkent Üniversitesi’nde bir konferansta hem sözel olarak hem de poster aracılığıyla sunulmuştur. Aynı zamanda, literatür taraması, materyal hazırlama ve test etmede aktif olarak yer aldığım çalışma sonradan geliştirilerek, 2015 yılında Philadelphia’da 2 yılda bir gerçekleşen ‘Society for Research in Child Development(SRCD)’ Kongresine katılmıştır.
2011 yılında Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Rehabilitasyon Merkezinde ‘Psikotik Bozukluklar’ ve Bölümünde gönüllü olarak çalıştım. 2011-2013 yılları arasında Ankara YA-PA Cinnah Çocuk Klubü’nde Yardımcı Psikolog olarak çalışıp; 2-6 yaş arası çocuklarla bireysel ve grup çalışmaları yürütüp, gelişim tarama takiplerini yürüttüm. 2012 yılında Ankara Adliyesi’nde çocuk suçlularla gönüllü çalışmalar yaptım. 2013 yılında Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği’nde gönüllü psikolog olarak çalıştım. 2014 yılında 7renk Çocuk, Ergen, Yetişkin, Aile Danışmanlık Merkezi’nde Psikolog olarak çalışmaya başladım. Aynı zamanda çalışmalarımı, 2015-2017 yılları arasında Erenköy İlk Beş Anaokulu’nda yürütmeye devam ettim.
“Çocuk Merkezli Oyun Terapisi”, “Filial Terapi”, “Gelişimsel Oyun Terapisi”, “Dışavurumcu Oyun Terapisi”, “Bağlanma Kuramlarına Yönelik Oyun Terapisi”, “Zor & Travmatize Çocuklarla ve DEHB ile Oyun Terapisi”, “Okul Öncesi Çocuklarını Hissedebilmek ve Farklı Gelişimi Anlamak(Duyusal Bütünleme)”, “Otizm ve Otistik Çocukların Eğitimi”, “Denver II Gelişimsel Tarama Testi”, “Çocukların Psiko-Pedagojik Değerlendirilmesi”, “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği(WÇZÖ-IV), “EMDR Terapisi” ve “Sistemik/Fenomenolojik Terapi & Aile Dizimi Terapisi” konularında eğitimler aldım. Yüksek lisansımı Bağımlılık Psikolojisi alanında, uzmanlık tezim Çocukluk Travmalarının İlişki Bağımlılığı üzerine Etkisi’dir. Bana ulaşmak için: InstagramHazan Şahnaoğlu

YAYINLANMA TARİHİ

16 Mayıs 2021