Esrar /Kenevir / Marijuana ‘yı Merak Edenler İçin Bir Rehber

Kenevir veya marihuana, kenevir bitkisinden gelen psikoaktif bir bitkidir. Bu zihin değiştiren madde çoğu eyalette yasa dışı bir uyuşturucudur; ancak, özellikle batı bölgelerinde yasalar değişiyor. Esrar, kurutulmuş, parçalanmış çiçeklerin yanı sıra Cannabis sativa bitkisinin yapraklarının bir karışımıdır. Daha güçlü esrar türleri arasında sinsemilla, haşhaş veya haşhaş yağı bulunur.

Esrar genellikle içilir ve elektronik sigaraların yanı sıra tütünden boşaltılan ve kör olarak bilinen esrarla doldurulmuş purolarda bulunabilir. Esrar sigaraları veya körleri bazen crack kokain içerir ve bazı kullanıcılar marihuanayı yiyecekle karıştırır veya çayda demler.

Esrarın tüm biçimleri zihin değiştiren, psikoaktif uyuşturuculardır ve tüm biçimleri, esrardaki ana aktif kimyasal olan delta-9-tetrahidrokanabinol (THC) içerir. Esrarın kullanıcı üzerindeki etkisi, kişinin maruz kaldığı THC miktarına bağlıdır. İlacın gücü, kolluk kuvvetleri tarafından el konulan test numunelerindeki ortalama THC miktarı ile ölçülür. 

Bu örnekler şunları gösterir:

Çoğu sıradan marihuana, ortalama olarak yüzde 7 THC içerir.

Tomurcuklardan elde edilen Sinsemilla, ortalama olarak yüzde 12 THC içerir, ancak yüzde 1’den yüzde 27’ye kadar değişebilir.

Dişi çiçeklerden elde edilen yapışkan reçine esrar, ortalama yüzde 10 THC’ye sahiptir, ancak yüzde 1 ile yüzde 26 arasında değişebilir.

Buna ek olarak, The Lancet Psychiatry’de ortaya çıkan araştırmalar, düzenli olarak esrar içen veya yüksek THC potensiyle içenlerin ilk psikotik ataklar için daha fazla risk altında olduğunu bulmuştur.

Her yıl gerçekleştirilen Geleceği İzleme Anketi, ortaokuldan liseye kadar öğrencileri kapsamaktadır. Son zamanlarda yapılan bir araştırmadan elde edilen önemli bir bulgu, ergenlerin elektronik sigara kullanımındaki dramatik artışıdır. Tek başına aroma vermenin yanı sıra nikotin, marihuana gibi üç maddenin de buharlaşmasında önemli bir artış olmuştur. Bu yaş aralığındaki esrar kullanımında da çok az değişiklik olmuştur. Esrar yaygınlığı 2018’de yüzde 0,5 artarak yüzde 23,9’a yükselirken, önceki yıl önemli bir artış yaşandı. Yıllık yaygınlık 8., 10. ve 12. sınıflarda sırasıyla yüzde 11, yüzde 28 ve yüzde 36’dır.

Semptomlar

DSM-5’e göre işaret ve semptomlar:

Aşağıdakilerden en az ikisinin gösterdiği gibi, 12 aylık bir süre içinde meydana gelen, klinik olarak önemli bozulmaya veya sıkıntıya yol açan sorunlu bir esrar kullanımı modeli:

 • Esrar genellikle daha büyük miktarlarda veya amaçlanandan daha uzun bir süre boyunca alınır.
 • Esrar kullanımını azaltmak veya kontrol altına almak için ısrarcı bir istek veya başarısız çabalar var.
 • Esrar elde etmek, esrar kullanmak veya etkilerinden kurtulmak için gerekli faaliyetlere çok fazla zaman harcanmaktadır.
 • Esrar kullanma arzusu veya güçlü bir istek veya dürtü.
 • Tekrarlayan esrar kullanımı, işte, okulda veya evde büyük yükümlülükleri yerine getirememe ile sonuçlanır.
 • Esrarın etkilerinin neden olduğu veya şiddetlendirdiği kalıcı veya tekrarlayan sosyal veya kişilerarası sorunlara rağmen devam eden esrar kullanımı vardır.
 • Esrar kullanımı nedeniyle önemli sosyal, mesleki veya eğlence faaliyetlerinden vazgeçilir veya azaltılır.
 • Fiziksel olarak tehlikeli olduğu durumlarda tekrarlayan esrar kullanımı vardır.

Esrar kullanımı, esrarın neden olduğu veya şiddetlendirdiği, kalıcı veya tekrarlayan bir fiziksel veya psikolojik sorun olduğu bilgisine rağmen devam etmektedir.

Aşağıdakilerden herhangi biri ile tanımlandığı şekliyle tolerans:

 • Sarhoşluk veya istenen etkiyi elde etmek için önemli ölçüde artan miktarlarda esrar ihtiyacı.
 • Aynı miktarda esrarın sürekli kullanımıyla belirgin şekilde azalmış etki.

Aşağıdakilerden herhangi biriyle gösterildiği üzere geri çekilme:

 • Esrar için karakteristik yoksunluk sendromu; kenevir, çekilme semptomlarını hafifletmek veya önlemek için alınır.

Bazı esrar kullanıcıları, kullanım miktarlarını veya sıklıklarını en aza indirmek için motive olduklarından, kullanım kapsamını daha iyi değerlendirmek için esrar kullanımı ve sarhoşluğun ortak belirti ve semptomlarının farkında olmak önemlidir. Diğer maddelerde olduğu gibi, deneyimli esrar kullanıcıları, etki altında olduklarını tespit etmenin zor olabileceği şekilde davranışsal ve farmakolojik tolerans geliştirir. Akut ve kronik kullanım belirtileri kırmızı gözler (konjunktival enjeksiyon), giysilerde esrar kokusu, parmak uçlarının sararması (sigara eklemlerinden), kronik öksürük, tütsü yanması (kokuyu gizlemek için) ve belirli yiyecekler için abartılı özlem ve dürtüdür. 

Ergen kullanıcılarda, duygudurum dengesi, enerji seviyesi ve yeme düzenindeki değişiklikler yaygın olarak gözlemlenir. Bu belirti ve semptomlar muhtemelen esrar kullanımının (sarhoşluk) doğrudan etkilerinden ve akut zehirlenmeyi takiben ortaya çıkan etkilerden ve ayrıca kullanımı başkalarından gizleme girişimlerinden kaynaklanmaktadır. Okulla ilgili sorunlar genellikle ergenlerde esrar kullanım bozukluğuyla ilişkilidir, özellikle notlarda dramatik bir düşüş, okuldan kaçma ve genel okul faaliyetlerine ve sonuçlarına ilginin azalması.

Yetişkinler arasında esrar kullanım bozukluğu, tipik olarak, açık zihinsel sağlık veya tıbbi sorunlara rağmen devam eden, köklü günlük esrar kullanım kalıplarını içerir. Birçok yetişkin, tekrar tekrar durma arzusu yaşamış veya tekrarlayan bırakma girişimlerinde başarısız olmuştur. Daha hafif yetişkin vakaları, daha yaygın ergen vakalarına benzeyebilir, çünkü esrar kullanımı o kadar sık ​​veya ağır değildir, ancak sürekli kullanımın potansiyel önemli sonuçlarına rağmen devam eder. Bu arada, orta yaş ve yaşlı yetişkinler arasında kullanım oranı artıyor gibi görünmektedir.

Esrar kullanımının erken başlangıcı (15 yaşından önce), genç yetişkinlik döneminde esrar kullanım bozukluğu ve diğer madde kullanım bozuklukları ve zihinsel bozuklukların gelişiminin sağlam bir öngörücüsüdür. Bu tür erken başlangıç ​​muhtemelen eşzamanlı diğer dışsallaştırma problemleriyle ilgilidir, en önemlisi de bozukluk semptomları gösterir. Bununla birlikte, erken başlangıç, aynı zamanda içselleştirme sorunlarının bir göstergesidir ve muhtemelen ruh sağlığı bozukluklarının gelişimi için genel bir risk faktörünü yansıtır.

Nedenleri

Düzenli olarak esrar kullanan kişiler, genellikle ruh hali, uyku, ağrı veya diğer fizyolojik veya zihinsel sağlık sorunları ile başa çıkmak için kullanıldığını ve esrar kullanım bozukluğu teşhisi konanların sıklıkla başka ruhsal bozukluklara sahip olduklarını bildirirler. Dikkatli bir değerlendirme, tipik olarak bu aynı semptomların şiddetlenmesine katkıda bulunan esrar kullanımının raporlarını ve sık kullanımın diğer nedenlerini (öfori yaşamak, öfkeye yanıt olarak sorunları unutmak, eğlenceli bir sosyal aktivite olarak) ortaya koymaktadır. Bu konuyla ilgili olarak, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı günde birkaç kez esrar kullanan bazı kişiler, sarhoş olmalarına rağmen kendilerini aşırı miktarda zamanını esrarın etkisi altında geçirdiklerini kabul etmezler veya esrarın etkilerinden kurtuldukları şeklinde algılarlar (ve bu nedenle rapor etmezler). Bir madde kullanım bozukluğu teşhisinin önemli bir göstergesi, özellikle daha hafif vakalarda, diğer değerli faaliyetler veya ilişkiler (okul, iş, spor faaliyeti, eş veya ebeveyn ilişkisi) için açık bir olumsuz sonuç riskine rağmen kullanıma devam edilmesidir.

Esrar kullanım bozukluğunun başlangıcı, ergenlik sırasında veya sonrasında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir, ancak başlangıcı en yaygın olarak ergenlik veya genç yetişkinlik döneminde olur. Çok daha az sıklıkta olmasına rağmen, on altılı yaşlarda veya 20’li yaşların sonlarında büyük esrar kullanım bozukluğu ortaya çıkabilir. Yakın zamanda “tıbbi marihuananın” kullanımı ve bulunabilirliğinin bir kısım tarafından kabul edilmesi, yaşlı yetişkinler arasında esrar kullanım bozukluğunun başlama oranını artırabilir.

Genel olarak, esrar kullanım bozukluğu, özellikle yaygın davranış sorunları olan ergenlerdeki ilerleme daha hızlı görünse de, uzun bir süre boyunca gelişmektedir. Esrar kullanım bozukluğu geliştiren çoğu insan tipik olarak hem sıklık hem de miktar olarak kademeli olarak artan bir esrar kullanımı modeli oluşturur. Esrar, tütün ve alkol ile birlikte geleneksel olarak ergenlerin denediği ilk maddedir. Birçoğu esrar kullanımını alkol veya tütün kullanımından daha az zararlı olarak algılıyor ve bu algı muhtemelen kullanımın artmasına katkıda bulunuyor. Dahası, esrar intoksikasyonu, tipik olarak, önemli alkol intoksikasyonu kadar şiddetli davranışsal ve bilişsel işlev bozukluğuna yol açmaz; bu, alkole göre daha çeşitli durumlarda daha sık kullanım olasılığını artırabilir. Bu faktörler, bazı ergenler arasında esrar kullanımından esrar kullanım bozukluğuna potansiyel hızlı geçişe ve daha ciddi sorunları olanlar arasında yaygın olarak görülen gün boyunca yaygın kullanım modeline katkıda bulunabilmektedir.

Erken yaşta gençler, ergenler ve genç yetişkinler arasında esrar kullanım bozukluğu, genellikle davranış problemleriyle ilişkili diğer suçlu davranışların bir modelinin bir bileşeni olan akranlarla aşırı kullanım olarak ifade edilir. Daha hafif vakalar öncelikle diğer akranlar, okul idaresi veya aile tarafından kullanımın reddedilmesiyle ilgili açık sorunlara rağmen devam eden kullanımı yansıtır ve bu da gençleri fiziksel veya davranışsal sonuçlar için risk altına sokar. Daha ağır vakalarda, günlük işleyişe müdahale edecek ve daha önce oluşturulmuş toplum yanlısı faaliyetlerin yerini alacak şekilde tek başına veya gün boyunca kullanmaya doğru bir ilerleme vardır.

Tedavi

Her birey farklıdır ve tedavi kişinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilir. İlk olarak, bireylerin bir problemleri olup olmadığını kabul etmeleri gerekir, bu da isteklerini kontrol etmeyi kolaylaştırır. Tedavi gören kişiler, alışkanlıklarını değiştirmek için davranışsal stratejiler öğrenebilirler. Bazen ilaçlar tedavi rejiminin bir parçasıdır.

 • Tedavi, hastaların ilaç kullanımını azaltmasını sağlamalıdır.
 • Kişinin işlev görme yeteneği geliştirilmelidir.
 • Kalp hastalığı veya diğerleri gibi ek tıbbi sorunları olan kişiler için komplikasyonları en aza indirmek gerekir.
 • Daha sağlıklı yaşam tarzları benimsenmesi gerekir.

Esrar bağımlılığına yönelik tedaviler şunları içerebilir:

 • Detoksifikasyon
 • Davranışsal terapiler
 • Danışmanlık
 • Destek grupları

Şu anda esrar bağımlılığını tedavi etmek için herhangi bir ilaç bulunmamaktadır. İlaç tedavisi araştırmacıları, kullanıcıların hangi özelliklerinin tedavi başarısının yordayıcısı olduğunu ve hangi tedavi yaklaşımlarının en çok yardımcı olabileceğini belirlemektedir.

Referanslar
American Psychiatric Association—Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition
National Institute on Drug Abuse, Child Abuse and Neglect (NIDA)
National Institute on Drug Abuse
National Institutes of Health – U.S. National Library of Medicine
Monitoring the Future Survey

YAZAR

Hazan Şahnaoğlu

Hazan Şahnaoğlu

HAKKINDA

2014 Bilkent Üniversitesi Psikoloji lisans mezunuyum. Lisans bitirme tezimi Yrd. Doç. Dr. Hande Ilgaz ve Yrd. Doç. Dr. Jedediah Allen ile ‘Türk Çocuklarında Seçici Öğrenme: Deneklerin Doğruluğu ve Aksan Karşılaştırması’ üzerine yaptım. Araştırma görevimi yaptığım çalışma, 45 projeden 3 projenin davet edildiği çalışmalar arasına girmiş ve Bilkent Üniversitesi’nde bir konferansta hem sözel olarak hem de poster aracılığıyla sunulmuştur. Aynı zamanda, literatür taraması, materyal hazırlama ve test etmede aktif olarak yer aldığım çalışma sonradan geliştirilerek, 2015 yılında Philadelphia’da 2 yılda bir gerçekleşen ‘Society for Research in Child Development(SRCD)’ Kongresine katılmıştır.
2011 yılında Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Rehabilitasyon Merkezinde ‘Psikotik Bozukluklar’ ve Bölümünde gönüllü olarak çalıştım. 2011-2013 yılları arasında Ankara YA-PA Cinnah Çocuk Klubü’nde Yardımcı Psikolog olarak çalışıp; 2-6 yaş arası çocuklarla bireysel ve grup çalışmaları yürütüp, gelişim tarama takiplerini yürüttüm. 2012 yılında Ankara Adliyesi’nde çocuk suçlularla gönüllü çalışmalar yaptım. 2013 yılında Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği’nde gönüllü psikolog olarak çalıştım. 2014 yılında 7renk Çocuk, Ergen, Yetişkin, Aile Danışmanlık Merkezi’nde Psikolog olarak çalışmaya başladım. Aynı zamanda çalışmalarımı, 2015-2017 yılları arasında Erenköy İlk Beş Anaokulu’nda yürütmeye devam ettim.
“Çocuk Merkezli Oyun Terapisi”, “Filial Terapi”, “Gelişimsel Oyun Terapisi”, “Dışavurumcu Oyun Terapisi”, “Bağlanma Kuramlarına Yönelik Oyun Terapisi”, “Zor & Travmatize Çocuklarla ve DEHB ile Oyun Terapisi”, “Okul Öncesi Çocuklarını Hissedebilmek ve Farklı Gelişimi Anlamak(Duyusal Bütünleme)”, “Otizm ve Otistik Çocukların Eğitimi”, “Denver II Gelişimsel Tarama Testi”, “Çocukların Psiko-Pedagojik Değerlendirilmesi”, “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği(WÇZÖ-IV), “EMDR Terapisi” ve “Sistemik/Fenomenolojik Terapi & Aile Dizimi Terapisi” konularında eğitimler aldım. Yüksek lisansımı Bağımlılık Psikolojisi alanında, uzmanlık tezim Çocukluk Travmalarının İlişki Bağımlılığı üzerine Etkisi’dir. Bana ulaşmak için: InstagramHazan Şahnaoğlu

YAYINLANMA TARİHİ

16 Nisan 2021