Psikoloji kavramları hakkındaki IQ anlayışınızı ölçmek için bu 10 maddelik testi yapın.

Kendimi hiçbir şekilde psikoloji dehası olarak adlandırmamama rağmen, 1994’ten beri sürekli olarak üniversite düzeyinde psikoloji dersleri veriyorum. Ve son zamanlarda  Own Your Psychology Major! A Guide to Student Success kitabını yazdım! Öğrenci Başarısı Kılavuzu (Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yayınlanmıştır). Bu yüzden birkaç şey bildiğimi anladım.

Bu deneyime dayanarak, insanların psikoloji alanıyla ilgili temel bilgilerini ölçmelerine yardımcı olacak basit bir sınav hazırlamanın yararlı olacağını düşündüm. İyi şanslar!

 1. Piaget’in bilişsel gelişim hakkındaki fikirleri büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisine odaklanır:

A. Genç yetişkinler soyut felsefi kavramları nasıl anlamaya başlar?

B.Genç yetişkinler cebir gibi teknik kavramları nasıl anlamaya başlar?

C. Küçük çocuklar fiziksel dünyanın hacim gibi boyutlarını nasıl anlamaya başlar?

D. Küçük çocuklar nasıl sosyal ve duygusal beceriler geliştirir?

 1. Stanley Milgram’ın otoriteye itaat üzerine çalışması gibi sosyal etki üzerine yapılan klasik araştırmalar, genellikle ______ olduğunu göstermiştir.

A. insanlar genellikle eylemleri açısından durumlara ve sosyal etkilere karşı oldukça hassastır
B. insanlar genellikle düşüncelerinde son derece bağımsızdır ve sosyal ve durumlara bağlı etkilerden büyük ölçüde etkilenmezler.
C. Dışadönüklüğün kişilik özelliği, insanların sosyal durumlardan nasıl etkilendiğini şekillendirmede en büyük rolü oynar
D. Duygusal istikrarın kişilik özelliği, insanların sosyal durumlardan nasıl etkilendiğini şekillendirmede en büyük rolü oynar.

 1. Psikolojideki evrimsel bakış açısı, insanlardaki birçok davranış kalıbının ______ olduğunu göstermektedir.

A. Homo sapiens türlerinin diğer türlere göre hayatta kalmasına yardımcı olmak için şekillendirilmiş
B. bireylerin hayatta kalmasını ve / veya üremesini kolaylaştırmak için şekillendirilmiş
C. sosyal inşacı süreçlerin sonucudur
D. doğal ve cinsel seçilim gibi güçlerle ilgisi yoktur

 1. ____ olarak da adlandırılan sinir hücreleri, psikolojik fenomenin altında yatan _____ adı verilen kimyasalları serbest bırakır.

A. t-hücreleri; hidroblastlar
B. nöronlar; hidroblastlar
C. t-hücreleri; nörotransmiterler
D. nöronlar; nörotransmiterler

5. Koşullara rastgele atama gibi süreçler de dahil olmak üzere deneysel yöntemler, büyük ölçüde araştırmacıların ______ görmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

A. iki değişken nedensel olarak birbiriyle ilişkiliyse
B. iki değişken birbiriyle negatif korelasyonluysa
C. eğilimsel etkilerin davranış üzerindeki etkileri
D. demografik faktörlerin davranış üzerindeki etkileri

6. Görsel algı açısından, büyük ölçüde gece olan hayvanlar, retinalarında bu hücrelere orantısız bir şekilde yüksek sayıda sahip olma eğilimindedir:

A. t-hücreleri
B. b hücreleri
C. çubuklar
D. koniler

7. İşyerinde ve örgütsel bağlamlarda büyük ölçüde psikolojik süreçlere odaklanan psikoloji alanı, aşağıdakilerden hangisi olarak bilinir?

A. Ofis Bilimi
B. Danışmanlık Psikolojisi
C. Politik / Eğitim Psikolojisi
D. Endüstriyel / Örgütsel Psikoloji

8. Küçük çocuklarda bağlanma stilleri üzerine çalışmak, genellikle çocukların ______ güvenli bir şekilde bağlanmasıyla ilgilidir.

A. arkadaşları
B. oyuncakları ve evcil hayvanları
C. bakıcıları
D. genel olarak yetişkinler

9. Aşağıdakilerden hangisi “Büyük 5” kişilik özelliklerinden biri DEĞİLDİR (insan kişiliğini karakterize eden özelliklerin çoğunun temelinde yattığı düşünülen özellikler)?

A. açık fikirlilik
B. duygusal zeka
C. nevrotiklik
D. dışa dönüklük

10. Psikanaliz olarak bilinen Freud’un terapi markası, büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisine odaklanmasıyla ünlüdür:

A. öğrenme süreçleri
B. bilinçsiz
C. bilişsel-davranışsal sonuçlar
D. edimsel koşullandırma

Cevap Anahtarı

 1. C: Piaget’in ünlü çalışması, çocukların fiziksel dünyayı anlamaları açısından, (sıvıların hacmini nasıl öğrenmeye başladıkları gibi) nasıl geliştiğine odaklandı.
 2. C: Stanley Milgram gibi araştırmacıların sosyal etki konusundaki klasik çalışması, insan davranışının kişinin dışındaki durumsal ve sosyal faktörlerden ne kadar çok etkilendiğini göstermesiyle ünlüdür.
 3. B: Psikolojideki evrimsel bakış açısı, davranışsal özelliklerin bir tür içindeki bireylerin hayatta kalmasını ve üremesini kolaylaştırmaya yardımcı olan adaptasyonlar olarak nasıl düşünülebileceğini ele alan Darwinci bir bakış açısına odaklanır.
 4. D: Sinir sistemi, psikolojik fenomenlerin altında yatan nörotransmiterler denilen kimyasalları salgılayan nöron adı verilen milyonlarca sinir hücresinden oluşur.
 5. A: Psikolojideki deneysel yöntemler, iki değişkenin nedensel olarak birbiriyle ilişkili olup olmadığını görmek için tasarlanmıştır (başka bir deyişle, Y’deki puanların X’teki puanlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için).
 6. C: Retina üzerindeki çubuklar büyük ölçüde düşük ışık koşullarında görmeyi kolaylaştırma işlevine hizmet eder. Birçok gece hayvanının bu tür koşullara uyum sağlaması için retinalarında yüksek oranlarda çubuklar bulunur.
 7. D: Endüstriyel / Örgütsel Psikoloji, iş ve örgütsel bağlamlardaki psikolojik süreçlere odaklanan alt alandır.
 8. C: Çocuklarda bağlanma stilleri üzerine çalışma, öncelikle çocukların bakıcılarına nasıl davranışsal olarak bağlı olduklarına odaklanır.
 9. B: Beş Büyük kişilik özelliği dışadönüklük, nevrotiklik, açık fikirlilik, anlaşılabilirlik ve vicdanlılıktır. Duygusal zeka onlardan biri değil.
 10. B: Terapiye Freudcu yaklaşımların altında yatan temel fikir, bilinçdışına aittir.

Peki nasıl yaptınız? İşte size genel psikoloji bilginiz hakkında fikir vermenize yardımcı olacak hızlı bir kılavuz:

9-10: Psikoloji ustası! Muhtemelen psikoloji okudunuz ve derslerinizde gerçekten başarılı oldunuz. Tebrikler!

7-8: Fena değil! Bu, bazı psikoloji derslerinde ustalaşmış bir öğrencinin ne kadar iyi puan alabileceği ile ilgilidir.

5-6: Yaklaştın! Görünüşe göre biraz psikoloji bilgin var ama öğrenmen gereken biraz var.

4 veya aşağısı: Psikolojiniz hakkında okumak isteyebilirsiniz!

Referanslar

Geher, G. (2019). Own Your Psychology Major! A Guide to Student Success. Washington, DC: American Psychological Association.

YAZAR

Glenn Geher

Glenn Geher

HAKKINDA

Ph.D. New Paltz’daki ‘State University of New York’ (SUNY) üniversitesinde psikoloji profesörüdür. Kampüsün Evrimsel Çalışmalar (EvoS) programının kurucu direktörüdür. Kendisine bu yazıyı bizimle paylaştığı için teşekkür ederim. Yazının orjinaline, whats-your-psychology-iq sitesinden, Glenn Geher hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için ise kendisinin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz twitter.com/glenngeher & facebook.com/GlennGeherPsychologyTodayBlog

YAYINLANMA TARİHİ

  14 Mart 2021