Sosyal İyileşme Terapisi Konusunda Merak Edilenler İçin Bir Rehber

Sosyal iyileşme terapisi, sosyal becerileri geliştirerek ve sosyal aktivitelere daha fazla katılımı teşvik ederek şizofrenili gençlere daha yetenekli bir zihinsel durumun yeniden kazandırılmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bilişsel-davranışçı bir müdahaledir. Amaç, ilk atak psikoz sırasında insanlara, yalnızca “yabancı” olarak hayatta kalmak yerine, toplumlarında gelişmek için sosyal ortamlarda aktif olarak yer aldıkları süreyi artırmalarına yardımcı olmak ve böylece uzun vadeli sosyal eksikliği önlemektir.

Hangi Zamanlarda Kullanılır?

Sosyal iyileşmeye yönelik bilişsel davranışçı terapi, erken psikozu, çok yönlü komorbiditeleri ve yapılandırılmış faaliyetlere katılmaya motive olmayan ciddi sosyal engelleri olan ergenlerin ve genç yetişkinlerin ihtiyaçlarını belirlemek ve ele almak için kullanılır. Savunucuları, sosyal iyileşme terapisine ek olarak psikozun ilk epizodu sırasında erken müdahalenin, şizofreni için uzun vadeli kötü bir prognozla ilişkili erken sosyal gerilemeyi önlemek için kritik olduğunu, çünkü değişim motivasyonunun tanının erken evrelerinde en yüksek olduğunu öne sürüyorlar.

Ne Bekleyebilirsiniz?

Güvenli bir ortamda gerekli becerileri öğrenerek ve uygulayarak insanların işe, eğitime ve boş zaman faaliyetlerine uyum sağlamasına yardımcı olmanın yanı sıra, sosyal iyileşme müdahaleleri, sosyal başarıya müdahale edebilecek her türlü endişe veya umutsuzluk duygularını hafifletmeyi amaçlar. Danışan ve terapist, sosyal hedefler ve beklentiler oluşturmak için birlikte çalışır, ardından bu hedefleri meslek danışmanları, eğitim grupları ve spor ve diğer sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapan toplum merkezleri gibi ilgili kurum ve faaliyetlerle eşleştirir. Aynı zamanda terapi, yeni aktivitelere katılma yeteneğini engelleyen olumsuz duyguları azaltmaya odaklanır.

Nasıldır?

Tarihsel olarak, psikoterapi uzmanları arasında, psikozlu insanlar için erken müdahale tedavisi olarak sosyal iyileşme terapisinin gerçek değeri konusunda bazı tartışmalar olmuştur. Bu hastaların çoğu zaten kısmen veya tamamen iyileşme ile sonuçlanabilecek erken müdahale hizmetleri alırken, bazıları geleneksel müdahalelere katılma motivasyonundan yoksundur ve sosyal işlevsellikte zorluk yaşamaya devam etmektedir. Bu erken dönem sosyal zorluklar, her zaman uzun vadeli izolasyon, yabancılaşma ve topluluğa tam entegrasyon eksikliği sorunları haline gelir. İşlevsel sakatlığın kişisel sonuçlarına ek olarak, sosyal iyileşme terapisinin savunucuları, üretkenlik kaybının bir sonucu olarak toplum üzerindeki mali baskıya dikkat çekiyor. İlk çalışmalar, erken müdahale ile sosyal iyileşme odaklı bilişsel davranış terapisinin iyi karşılandığını ve hastaların yapılandırılmış etkinliklere harcadıkları süreyi haftada sekiz saate kadar artırmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Devam eden araştırmalar, şizofreni hastaları ve genel olarak toplum için sosyal iyileşme tedavisinin uzun vadeli yararlarını ve etkilerini belirlemeye yardımcı oluyor.

Terapistte Nelere Dikkat Edilmeli?

Bilişsel-davranışçı terapi konusunda uzmanlaşmış eğitim, sosyal iyileşme müdahaleleri bilgisi ve şizofreninin erken evrelerinde genç insanlarla çalışma deneyimi olan lisanslı bir ruh sağlığı uzmanı arayın. Bu kimlik bilgilerine ek olarak, sizin ve ailenizin birlikte çalışırken rahat hissedeceğiniz bir terapist bulmanız önemlidir.

Referanslar

Fowler D, Hodgekins J, French P, et al. Social recovery therapy in combination with early intervention services for enhancement of social recovery in patients with first-episode psychosis (SUPEREDEN3): a single-blind, randomised controlled trial. The Lancet Psychiatry. January 2018;5(1):41-50
Fowler, Hodgekins, French P, et al. Social recovery therapy in improving activity and social outcomes in early psychosis: Current evidence and longer term outcomes. Schizophrenia Research. October 22, 2017.
Gee B, Notley C, Bryne R et al. Young people’s experiences of Social Recovery Cognitive Behavioural Therapy and treatment as usual in the PRODIGY trial. Early Intervention in Psychiatry. September 2016.
Hopper, K. Rethinking social recovery in schizophrenia: What a capabilities approach might offer. Social Science & Medicine. September 2007;65(5):868-879.

YAYINLANMA TARİHİ

23 Temmuz 2021