Zihinselleştirme Temelli Terapi Konusunda Merak Edilenler İçin Bir Rehber

Zihinselleştirmeye Dayalı Terapi (MBT), sınırda kişilik bozukluğu ve diğer zihinsel sağlık sorunları olan kişiler için birkaç farklı psikoterapötik yaklaşımdan yararlanan kanıta dayalı bir tedavidir. Zihinselleştirme veya kendi duygusal durumunuza odaklanma ve diğerlerinin duygusal durumu arasında ayrım yapma ve kişinin zihinsel durumunun davranışı nasıl etkilediğini anlama yeteneği, borderline kişilik bozukluğu olanlarda sınırlı olan normal bir bilişsel işlevdir. Zihinselleştirmenin geliştirilmesi ve gelişmiş duygusal düzenleme, MBT tedavisinin merkezinde yer alır.

Hangi Zamanlarda Kullanılır?

MBT, borderline kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik, bağımlılık, yeme bozuklukları ve depresyonu olan kişilerde, diğer tedaviler başarısız olsa bile zihinselleştirme kapasitesini artırmak için etkili bir tedavi olabilir. Genetik bir temel olsa da, zihinselleştirememe genellikle bir ebeveyne güvensiz bir bağlanmadan veya yaşamın erken dönemlerinde terk edilme sorunlarından kaynaklanır. Kendinizin ve diğer insanların duygularını anlayamıyorsanız, hem kendi sorunlu duygu ve davranışlarınızı düzenlemekte hem de başkalarının duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde tanımlamakta zorluk çekebilirsiniz. Diğer insanların davranışlarının ardındaki amacı anlayamayabilir ve ilişkilerinizi bozabilecek şekilde dürtüsel ve uygunsuz şekilde tepki verebilirsiniz. Aile terapisi, ebeveynler ve çocukları arasındaki ilişkileri iyileştirmeye yardımcı olmak için MBT’nin yönlerini içerebilir.

Ne Bekleyebilirsiniz?

MBT, psikodinamik, bilişsel-davranışçı, sistemik ve sosyal-ekolojik terapilerden ortak unsurları ve teknikleri ödünç alır. MBT uygulayıcıları, hastalarla güvenli bir terapötik bağ kurmak ve hastaların kendi duygularını ve başkalarının duygularını derinlemesine keşfetmeye başlayabilecekleri ve nihayetinde zihinselleştirme kapasitelerini geliştirebilecekleri güvenli bir ortam yaratmak için çalışırlar. MBT tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir müdahale, aktarımdır veya bu duyguların analizini kolaylaştırmak için hastanın duygularını terapiste yönlendirir.

Nasıldır?

MBT, hastaların kendi duygularına veya başkalarının algılanan duygularına tepki vermeden önce düşünmelerine yardımcı olur. Gelişmiş bir zihinselleştirme yeteneği ile hastalar yalnızca kendi düşüncelerini, duygularını ve ilgili davranışlarını farklı şekilde işlemekle kalmaz, aynı zamanda başka bir kişinin düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının hasta tarafından yorumlanma biçiminden farklı olabileceğini daha iyi anlarlar. MBT’nin amacı, hastaların sadece kendilerini zihinselleştirmeleri değil, aynı zamanda başkalarını da zihinselleştirmeleri ve anlamı yanlış yorumlamamak ve uygunsuz tepki vermemek için diğer insanların düşüncelerini ve davranışlarını neyin yönlendirebileceğini düşünmektir.

Terapistte Nelere Dikkat Edilmeli?

Sınırda kişilik bozukluğunu anlayan ve zihinselleştirme temelli müdahalelerde biraz eğitim ve deneyime sahip, lisanslı, deneyimli bir ruh sağlığı uzmanı arayın. Uygun eğitim geçmişine ve ilgili deneyime sahip birini bulmanın yanı sıra, kişisel, aile ve ilişki konularında kendinizi rahat hissettiğiniz bir terapist arayın.

Referanslar

Bateman A and Fonagy P. Mentalization-based treatment. Journal for Mental Health Professionals. November 2013;33(6):595-613.
Bateman A and Fonagy P. Mentalization based treatment for borderline personality disorder. World Psychiatry. February 2010;9(1):11-15.
Bateman A and Fonagy P. 8-year follow-up of patients treated for borderline personality disorder: Mentalization-based treatment versus treatment as usual. American Journal of Psychiatry. May 2008;165:631-638

YAYINLANMA TARİHİ

16 Temmuz 2021